Tuoreessa suomalais-ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin voimaharjoittelun lisäävän humaniiniksi kutsutun proteiinin määrää lihaskudoksessa, millä voi olla merkitystä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin liikunnan vaikutusta veren ja lihaskudoksen humaniinin määrään keski-ikäisillä miehillä, joilla oli todettu häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta. Osallistujat jaettiin kuntosali-, sauvakävely- ja verrokkiryhmiin. Tulosten perusteella kuntosaliharjoittelu lisäsi lihaskudoksen humaniinipitoisuutta, mutta sauvakävely ei. Veren humaniinitasoihin ei kummallakaan liikuntamuodolla ollut selkeää vaikutusta.

Aivan selkeää yhteyttä humaniinin ja insuliiniherkkyyden välillä ei havaittu, vaikkakin insuliiniherkkyys parani sauvakävelyryhmässä ilman, että humaniinin määrässä oli tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Yliopistonlehtori Mika Venojärvi Itä-Suomen yliopistosta tähdentää, että monenlaisesta liikunnasta on hyötyä diabeteksen ehkäisyssä. Eri liikuntalajien terveyshyödyt välittyvät kuitenkin erilaisten mekanismien kautta.

”Aikaisemmin olemme osoittaneet myös sauvakävelyn saavan aikaan lukuisia metaboliselta oireyhtymältä suojaavia muutoksia. Sauvakävelyharjoittelun aikaansaamat aineenvaihduntamuutokset näkyivät ”systeemitasolla” eli verestä tehtävissä määrityksissä. Kuntosaliharjoittelun vaikutukset puolestaan näkyivät tässä tutkimuksessa sokeriaineenvaihdunnan säätelyyn liittyvinä kudostason muutoksina lihaksen aineenvaihdunnassa.”

Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja ylipaino johtavat solujen mitokondrioiden toimintahäiriöön. Mitokondrioiden toimintahäiriön on havaittu olevan yhteydessä insuliiniresistenssiin kehittymiseen, mutta syy-seuraussuhde ei ole täysin selvä. Liikunta on joka tapauksessa erinomainen tapa parantaa sekä mitokondrioiden toimintaa että insuliiniherkkyyttä.

Tähän mennessä on löydetty ainakin kaksi mitokondrioista lähtöisin olevaa, viestimolekyylinä toimivaa peptidiä: humaniini ja MOTs-c. Humaniini löydettiin vuonna 2001. Sillä on osoitettu olevan muun muassa hermosoluja suojaavia ja solukuolemaa estäviä vaikutuksia. Humaniinin määrä vähenee iän myötä, ja sen pitoisuus veressä on havaittu alhaisemmaksi henkilöillä, joilla on heikentynyt paastosokeri.

Juuri julkaistu tutkimus toteutettiin Itä-Suomen biolääketieteen yksikön, Turun yliopiston Paavo Nurmi -keskuksen, Karoliinisen instituutin ja Uppsalan yliopiston yhteistyönä.