Palaverit ja kokoukset ovat nykyään arkipäivää työpaikoilla. Varsinkin toimistotöissä voi iso osa päivästä kulua erilaisissa kokouksissa.

Jos kokouksen osallistujat ovat aktiivisia ja tuovat esille omia näkemyksiään mutta antavat myös arvostusta muiden mielipiteilla, voi kokous olla varsin tuloksellinen. Kokouksessa voi helposti sortua ottamaan myös toisenlaisen roolin. Kuulostavatko jotkin näistä tutuilta:

Myötäilijä

Myötäilijä on varsin helppo tapaus kokouksen puheenjohtajan kannalta, sillä hän ei yleensä tuo esiin vastakkaisia mielipiteitä vaan on aina samaa mieltä esimiehen tai työtoverin kanssa.

Arvioija

Tämä hahmo yleensä pohtii aina asioiden hyviä ja huonoja puolia, mutta ei tuo omaa mielipidettään esille.

Tuhonennustaja

On yleensä kaikkia ideoita vastaan ja löytää niistä vain huonot puolet. Ei tarjoa parannusehdotuksia, vaan ainoastaan negatiivista kritiikkiä.

Häiritsijä

Saapuu myöhässä, poistuu keskenkaiken muille asioille ja vie keskustelua aivan muihin aiheisiin, kuin mitä kokouksen asialistalla on.

Sivustaseuraaja

Ei osallistu aktiivisesti kokoukseen, on vain mukana. Ei tuo omaa näkemystään esiin, ellei sitä erikseen kysytä.