Investium selvitti kyselytutkimuksella, kuinka suomalaiset tyypillisesti sijoittavat. Suomalaiselle sijoittajalle ominaista on riskien välttely.

Tutkimustulosten perusteella ylivoimaisesti suomalaisia eniten kiinnostavin säästämis- tai sijoituskohde on oma pankkitili, jota 40 % vastaajista piti kiinnostavana. Seuraaviksi kiinnostavimpina kohteina vastaajat pitivät omaa asuntoa (27 %), rahasto-osuuksia (24 %) ja suoria osakesijoituksia (19 %).

39 % vastanneista arvioi, että he pystyisivät säästämään yli 100 euroa kuukaudessa. Yli puolet arvioi pystyvänsä säästämään yli 50 euroa kuukaudessa ilman, että he joutuisivat kohtuuttomasti tinkimään muista menoista. Noin neljäsosa ei säästä tai sijoita lainkaan, mutta heistäkin noin puolet kokee, että he voisivat kuitenkin aloittaa säästämisen.

”Suomalaiset arvioivat melko maltillisesti säästämiseen ja sijoittamiseen käytettävissä olevat varansa. Yleinen kokemus on, että pitäisi tienata vähän enemmän sijoittamisen aloittamiseksi. Myös keski- ja hyvätuloisemmat ovat usein mitoittaneet menonsa tarkasti nykyisille tuloille ja ajattelevat elävänsä budjettinsa äärirajoilla. Sijoittamisen aloittamiskynnystä nostaa myös se, että suomalaiset tuntuvat yliarvioivan sijoittamisen aloittamiseen tarvittavan rahamäärän”, kertoo finanssikonserni Investiumin hallituksen puheenjohtaja Tarkko Laitinen .

Noin puolet sijoittajista huomioi verokysymykset

Selvityksessä kysyttiin tarkentavia kysymyksiä niiltä, jotka kertoivat sijoittavansa suorilla osakesijoituksilla, rahasto-osuuksilla tai määräaikaistalletuksilla. Näistä vastaajista 56 % kertoi pyrkivänsä sijoituksissa ja niiden myynnissä minimoimaan maksamansa verot. Vastaajista 40 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”huomioin sijoitukseni verotehokkuuden” -kanssa.

”Suomessa piensijoittajan verokohtelu on varsin kovaa, kun verrataan sitä suursijoittajiin, säätiöihin, ay-liikkeeseen ja eläkeyhtiöihin, jotka eivät joudu maksamaan esimerkiksi osingoista veroja. Käytännössä piensijoittajan käytössä on muutamia keinoja, joiden avulla voi suunnitella verojen maksua. Tärkeimmät liittyvät perintösuunnitteluun ja esimerkiksi verovapaisiin lahjoihin omille lapsille. Vakuutuskuoren avulla voi puolestaan lykätä osingoista maksettavien verojen maksua siihen hetkeen, jolloin nostaa voittoja kuoresta omaan käyttöönsä”, Laitinen kertoo.

Tutkimus toteutettiin maaliskuussa 2016 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset. Tutkimukseen vastasi 1001 vastaajaa.

”Kuinka suuren määrän tuloistasi voisit säästää kuukaudessa ilman, että joutuisit kohtuuttomasti tinkimään muusta?”)

 • En ollenkaan 22%
 • Enintään 50 euroa 18 %
 • 51-100 euroa 21 %
 • 101-200 euroa 16 %
 • 201-400 euroa 11 %
 • yli 400 euroa 12 %

”Millainen säästäminen/ sijoittaminen kiinnostaa sinua tällä hetkellä eniten?”

 • Oma pankkitili 40 %
 • Oma asunto 27 %
 • Rahasto-osuudet 24 %
 • Suorat osakesijoitukset 19 %
 • Sijoitusasunto 14 %
 • Määräaikaistalletukset 11 %
 • Metsä- tai maaomaisuus 10 %
 • Vakuutukset 7 %
 • Muu 3 %
 • EOS 23 %