Tuoreen tutkimuksen mukaan vain viidesosa suomalaisista liikkuu vähintään 30 minuuttia päivittäin. Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista 7 % ei liikkunut koskaan yli puolta tuntia päivässä. Yksi neljäsosa kertoi liikkuvansa vähintään 30 minuutin ajan kerran viikossa tai harvemmin. Yli puolet vähän tai ei ollenkaan liikkuvista mainitsi syyksi motivaation puutteen.

Herbalife Nordicin teettämä ja tutkimusyhtiö YouGovin toteuttama tutkimus paljasti, että suomalaisten liikkumisessa on selviä alueellisia eroja. Eniten liikuntaa harrastivat Itä- ja pohjoissuomalaiset, sillä heistä 80 % liikkui puolen tunnin ajan useammin kuin kerran viikossa. Laiskimpia olivat puolestaan Etelä-Suomessa asuvat, sillä heistä 27 % ilmoitti harrastavansa liikuntaa kerran viikossa tai ei ollenkaan.

Tutkimuksen mukaan ajan puute ei ole syy vastaajien vähäiseen liikkumiseen. Vain 14 % ilmoitti ajanpuutteen syyksi liikkumattomuuteensa. Vapaa-ajasta kilpailevat erityisesti viihde-elektroniikka. Vastaajista 36 % katsoo päivittäin yli kaksi tuntia televisiota, ja 25 % käytti yli kaksi tuntia verkossa surffailuun. Suurin syy liikunnan vähyyteen oli motivaation puute. Vähän liikkuvista suurin osa kertoi, ettei vain ollut kiinnostunut liikunnasta, tai se ei ollut heidän prioriteettiensa kärjessä.

Tutkimus toteutettiin tammikuun 2017 aikana ja sen vastaajat olivat iältään 18-74-vuotiaita.