Eettiset syyt ovat yhä useammin toimitusjohtajan irtisanomisen taustalla, selviää PwC:n strategiakonsultoinnin yksikön tuoreesta CEO Success Study -selvityksestä. Siinä tutkitaan vuosittan 2 500 maailman suurimman pörssiyhtiön toimitusjohtajatilanne.

Tutkituissa yrityksissä eettiset virheet ovat olleet toimitusjohtajien potkujen syynä viiden viime vuoden aikana 5,3 prosentissa. Länsi-Euroopassa toimitusjohtajat ovat joutuneet lähtemään viiden viime vuoden aikana eettisten virheiden takia 5,9 prosentissa tapauksista. Edellisenä vertailukautena (2007–2011) luku oli 4,2 prosenttia.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa eettiset syyt ovat Länsi-Eurooppaa harvemmin potkujen taustalla, mutta määrät ovat lisääntyneet selvästi. Kun vuosina 2007–2011 eettiset virheet olivat potkujen syinä 1,6 prosentissa, 2012–2016 luku oli 3,3 prosenttia.

Mitkä tekijät vaikuttavat toimitusjohtajan irtisanomiseen?

  • Finanssikriisin jälkeen luottamus ja usko suuryhtiöihin ja niiden toimitusjohtajiin on vähentynyt. Yleinen mielipide on aiempaa epäilevämpi ja kriittisempi eikä se anna huonoa käytöstä kovin helposti anteeksi. Nollatoleranssi on yhä yleisempää.
  • Toimintaympäristö on muuttunut. Suurimmat yhtiöt levittäytyvät kehittyville markkinoille, missä esiintyy muita enemmän eettisiä riskejä kuten lahjontaa ja korruptiota. Samaan aikaan globaaleiden pitkien alihankintaketjujen valvonta on yhä vaikeampaa.
  • Toimitusjohtajan epäeettinen käyttäytyminen ja osallisuus väärinkäytöksiin tulee helposti esiin digitaalisuuden aikakaudella. Nopeasti ja ympäri vuorokauden leviävä uutisvirta pitää huolen siitä, ettei matalasta profiilista ja verkkaisesta viestinnästä voi itse päättää. Negatiiviset uutiset leviävät nopeasti.

”Kaikki eettisen virheen takia vaihdetut toimitusjohtajat eivät itse ole syyllistyneet virheisiin, mutta joutuvat vastaamaan organisaationsa virheestä”, totetaa yritysvastuupalveluista ja monimuotoisuudesta PwC:llä vastaava partneri Sirpa Juutinen .

Toimitusjohtajat vaihtuivat suurimmissa yrityksissä kaiken kaikkiaan aiempaa harvemmin. Kun 2015 uusi toimitusjohtaja nimitettiin 16,6 prosenttiin yhtiöistä, nyt määrä oli 14,9 prosenttia. Vaihdokset olivat yhä useammin suunniteltuja: 69 prosentissa tapauksista vuonna 2016, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 65.