Konsulttiyhtiö EY:n toteuttama tutkimus selvitti yli 4 000 työntekijän suhtautumista korruptioon ja väärinkäytöksiin isoissa yrityksissä 41 maassa, myös Suomessa. Tutkimuksen mukaan yli puolet isojen yritysten työntekijöistä kertoo joskus törmänneensä korruptioon tai epäeettiseen toimintaan organisaatiossaan.

Yritysjohdosta 77 % olisi valmis hyväksymään jonkinlaista epäeettistä toimintaa, jotta yritys yltäisi taloudellisiin tavoitteisiinsa. Heistä kolmasosa oli valmis rahalliseen lahjontaan. Nuoret aikuiset näyttävät hyväksyvän epäeettisen toiminnan muita ikäryhmiä useammin.

25–34-vuotiaista jopa 73 % sallisi epäeettisen toiminnan yrityksen selviytymisen keinona. Viidennes samasta ikäryhmästä olisi valmis toimimaan epäeettisesti, jos se edistäisi etenemistä uralla. Nuoret aikuiset myös ajattelevat huomattavasti muita ikäryhmiä useammin, että oma yritysjohto olisi valmis toimimaan epäeettisesti – peräti 68 % uskoi näin.

28 % vastaajista koki, että sääntelyllä on positiivinen vaikutus, kun halutaan suitsia epäeettistä toimintaa. Suomessa vain 10 % vastaajista koki, että sääntely toisi haluttua tulosta.

Suomalaiset työntekijät suhtautuvat muutenkin nihkeästi työnantajalle suotaviin seurantamahdollisuuksiin. Kansainvälisesti 43 % olisi valmis sallimaan sähköpostien, pikaviestinten ja puheluiden monitoroinnin työnantajalle, suomalaista vain 11 %. Edes turvajärjestelmien syötteiden seurannan salliminen ei saa suomalaistyöntekijöiltä kannatusta (19 %). Sähköpostien seuranta koettaisiin Suomessa vahvasti yksityisyyden loukkaamisena (80 %). Lähes puolet (49 %) piti jopa someprofiilien monitorointia työnantajan taholta loukkaavana.