Avokonttoreiden alkuperäisenä tarkoituksena oli parantaa yhteistyötä työntekijöiden välillä, mutta haittapuolena on taustamelun aiheuttamat häiriöt työskentelylle.

Kuulokevalmistaja Plantronicsin tilaamassa tutkumuksessa Oxford Economics haastatteli 500 johtohenkilöä ja työntekijää eri toimialoilta työpaikan meluongelmiin liittyen. Kansainvälisen tutkimuksen haastateltavat olivat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Intiasta, Kiinasta ja Australiasta. Hieman yllättäen meluongelmat tuntuvat vain lisääntyneen edellisestä tutkimuksesta vuodelta 2015.

Enemmistö sekä yritysjohtajista että työntekijöistä kertoo, että heidän työpaikallaan on lähes jatkuvasti melua. Lisäksi monilta puuttuu hiljainen tila palavereita ja keskittymistä varten. Yrityksen johtohenkilöistä 80 %:lla on oma työhuone, ja vain 5 % on avokonttorissa. Työntekijöillä luvut menevät lähes toisin päin: Oma työhuone on 6 %:lla vastaajista, ja avokonttorissa työskentelee 80 %.

Melun seurauksena työntekijät joko poistuvat konttorilta tai sulkeutuvat omaan kuplaansa saadakseen työn tehdyksi. 75 % työntekijöistä sanoo, että heidän täytyy lähteä välillä ulos toimistosta, ja 32 % käyttää kuulokkeita pystyäkseen keskittymään häiriöittä. Kaikkein meluisimmissa toimistoympäristöissä työskentelevät vastaavat muita todennäköisemmin, että he saattavat lähteä työpaikastaan puolen vuoden kuluessa.

Tutkimuksen mukaan melu ja häiriöt vaikuttavat hyvinvointiin, tuottavuuteen ja jopa yrityksen tulokseen. 63 % työntekijöistä sanoo, ettei heidän käytössään ole hiljaisia tiloja keskittymistä vaativan työn tekemiseen. Tällä on kielteinen vaikutus heidän työtyytyväisyyteensä, tuottavuuteensa ja hyvinvointiinsa. 96 % johtohenkilöistä pitää työntekijöiden tuottavuutta kriittisen tärkeänä yrityksen tuloksen kannalta. Silti vain 40 % heistä ymmärtää yhteyden häiriöiden ja tuottavuuden välillä. Vain 6 % yritysjohdosta kertoo tehneensä toimistoissaan melua vähentäviä toimenpiteitä.