Alkoholin kanssa pitää aina muistaa kohtuus. Alkoholin juominen kun voi vaikuttaa paitsi terveyteen, myös käytökseen ja sitä kautta muiden viihtyvyyteen.

Suurin osa suomalaisista nauttii alkoholia kohtuudella niin ettei siitä suoraan aiheidu terveydellisiä riskejä. Toki aina humaltumisen seuraksena voi esimerkiksi tapaturmariski kasvaa, mutta pieninä annoksia ei alkoholi aiheuta suoria terveydellisiä riskejä. Jos alkoholia nauttii säännöllisesti ja varsinkin jos määrät ovat suuria, kannattaa omat juomistavat ottaa tarkkailuun.

Alkoholin riskirajat

Alkoholin ongelmakäytöstä voidaan puhua silloin riskirajat ylittyvät säännöllisesti. Alkoholin riskirajat ovat jokaisella yksilölliset, mutta Suomessa kohtalaisen riskin tasona pidetään yleisesti 14 viikkoannosta miehillä ja 7 viikkoannosta naisilla. Suomessa yksi alkoholiannos vastaa 33 cl keskiolutta, 12 cl mietoa viiniä tai 4 cl väkeviä.

Suomessa korken riskin taso terveelle, keskikokoiselle miehelle on 23-24 alkoholiannosta viikossa tai noin kolme annosta säännöllisesti päivittäin juotuna. Vastaavat luvut naisille ovat 12-16 viikossa tai 2 annosta säännöllisesti päivittäin.

Riskirajojen ylittyminen merkitsee alkohlin aiheuttamien riskien kasvua, ei siis vielä suoraa terveydellistä haittaa. Toisaalta, vaikka alkoholinkäyttö jää alle riskirajojen, ei se vielä merkitse että juominen silti aina kannattaa. Yksilöllisesti rajat voivat olla myös paljon alemmat. Riskirajoihin vaikuttavat mm. ihmisen koko, ikä ja yleiskunto. Ja jos alkoholin juominen vaikuttaa käytökseen negatiivisesti, kannattaa siitä luopua kokonaan.

On tipattomuus parempi?

Alkoholista voi siis olla haittaa terveydelle suurina annoksia, mutta toisaalta siitä voi olla myös hyötyä fiksusti nautittuna. Väentötutkimusten mukaan pieni annos päivässä suojaa sydäntä. Säännöllistä alkoholinkäyttöä ei kuitenkaan suositella sydänsairauksien ennaltaehkäisyksi, sillä sama terveyshyöty on saavutettavissa monella muullakin tavalla.

 

Lähde: paihdelinkki.fi